Drie subsidieregelingen Innovatiebudget voor jeugdhulp

In onze regio stimuleren we kansrijke initiatieven met impact voor jeugd door middel van het Innovatiebudget. Dit budget is bedoeld om te experimenteren, ruimte te geven aan nieuwe initiatieven en partijen te stimuleren om connecties met elkaar aan te gaan. Drie subsidieregelingen voor jeugdhulp zijn binnen onze regio beschikbaar gesteld waarbij iedere regeling zich inzet voor de transformatie van de jeugdhulp en zich focust op specifieke doelen. Het gaat om de subsidieregelingen van Samen voor Jeugd, Bovenregionaal Expertisenetwerk Jeugd (BEN) en Deltaplan Jeugd. Per subsidieregeling leggen we uit wat we willen bereiken en wat de bijbehorende voorwaarden zijn.

Subsidieregeling 1: Samen voor Jeugd (SvJ)

De 10 gemeenten [1] van Samen voor Jeugd werken aan de verbetering van jeugdhulp in de regio en kopen samen gespecialiseerde jeugdhulp in. In het Transformatieplan SvJ 2022-2025 hebben zij vastgesteld hoe er de komende jaren verder vorm en inhoud wordt gegeven aan de transformatieopgave in het kader van de Jeugdwet. Specifiek staan hier acht transformatiedoelstellingen in vermeld waar de subsidieregeling aan is gekoppeld. De focus ligt op inhoudelijke vernieuwing van de jeugdhulp in onze regio en de beweging naar het vergroten van de eigen kracht en zelfredzaamheid van jeugdigen en gezinnen en van de sociale omgeving.

[1] Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Eersel, Eindhoven, Heeze-Leende Oirschot, Reusel-De Mierden en Valkenswaard

Subsidieregeling 2: BEN Jeugd (Bovenregionaal Expertisenetwerk)

Het BEN organiseert passende hulp voor (gezinnen met) zéér kwetsbare kinderen en jongeren tot 23 jaar met complexe en meervoudige, weinig voorkomende problematiek, die nu vastlopen in de zorg en niet de juiste hulp krijgen. Eén van de speerpunten van het BEN is ‘het versterken van het jeugdhulplandschap in samenwerking met jeugdhulpregio’s’. Hiervoor willen zij Innovatiebudget verstrekken aan de jeugdhulpregio’s in Brabant en Zeeland. Door middel van het Innovatiebudget willen zij eerder, beter passende hulp inzetten met én voor gezinnen om te voorkomen dat hulpvragen complexer worden.

Subsidieregeling 3: Deltaplan Jeugd

De gemeente Eindhoven zet zich de komende jaren extra in voor de verbetering van de jeugdzorg via het Deltaplan Jeugd. Het doel is om de zorg toekomstbestendig te maken (duurzaam, betaalbaar en beschikbaar). We investeren in de jeugd met extra aandacht voor vier ontwikkelthema’s: 

  1. Versnellen transformatie jeugdhulp; 
  2. Lacunes en hiaten (preventief) jeugdzorglandschap opsporen en oplossen; 
  3. Wachttijden aanpakken; 
  4. Hulpvraag en regie inwoner centraal stellen. 

Digitale informatiebijeenkomsten 1 februari 2024

Op donderdag 1 februari gaven we tijdens een digitale informatiebijeenkomst uitleg over de subsidieregeling Transformatiedoelen Samen voor Jeugd en gaven we voorbeelden van mogelijke pilots. Ook namen we het aanvraagproces door en was er de mogelijkheid om vragen te stellen. Bekijk hieronder de presentatie van de informatiebijeenkomst.

Heb je vragen over de subsidieregelingen? Neem een kijkje op de pagina vraag en antwoord subsidieregelingen.

Vragen?

Ben je benieuwd welke subsidieregeling het beste bij jouw project past? Of heb je vragen hierover? Neem dan contact op door een mail te sturen naar samenvoorjeugd@eindhoven.nl.