Thematafels

Tijdens de inkoopprocedures is met elkaar overeengekomen dat er binnen Samen voor Jeugd zowel Leer- en Ontwikkeltafels (LOT) als Thematafels zijn. Een Thematafel is een verdiepend gesprek over een bepaald onderwerp of vraagstuk. De frequentie en samenstelling hiervan ligt niet vast. De opbrengst van de thematafels wordt teruggekoppeld aan de LOT. Op deze pagina vind je informatie over eerder georganiseerde Thematafels.