Leer- en Ontwikkeltafels (LOT)

Op deze plaats vindt u alle informatie rondom de Leer- en Ontwikkeltafels (ook wel LOT’s) die in gezamenlijkheid georganiseerd worden met alle gecontracteerde partijen. De Leer- en Ontwikkeltafels zijn bedoeld om aspecten van de overeenkomst te bespreken en eventueel aan te scherpen, maar ook om inhoudelijke onderwerpen die van belang zijn voor de succesvolle uitvoering van de opdracht, te agenderen en te bespreken.