Vacature projectleider collectieve bekostiging Zorg in Onderwijstijd (ZiO)

Samen voor jeugd en een 10 voor de jeugd zijn op zoek naar een tijdelijke projectleider collectieve bekostiging Zorg in Onderwijstijd (ZiO)  in Zuidoost-Brabant. Het betreft een functie van 36 uur per week vanaf 15-10-2023 tot 1-04-2025. Zou deze functie bij jou kunnen passen? Lees snel verder!

Context

Eén van de doelstellingen in de hervormingsagenda jeugd is het integraler organiseren van hulp aan jongeren. Collectieve financiering van Zorg in onderwijstijd (ZiO) is daarbij één van de thema’s. In onze jeugdhulpregio van 21 gemeenten (Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Oirschot, Reusel-de Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre) in Zuidoost-Brabant wordt hiermee al geëxperimenteerd door scholen, jeugdhulpaanbieders en gemeenten. De jeugdhulpregio kent twee subregio’s: ‘Een 10 voor de jeugd’ en ‘Samen voor jeugd’.

Er is vanuit scholen, aanbieders en gemeenten behoefte aan uniformiteit en kaders voor initiatieven op het gebied van collectieve financiering van specialistische jeugdhulp in het onderwijs. Ook is er is draagvlak om dit thema gezamenlijk met gemeenten en samenwerkingsverbanden (primair en voortgezet onderwijs) regionaal verder uit te werken en vorm te geven. In de toekomst worden ook jeugdhulpaanbieders en zorgkantoren betrokken bij dit project.

Regionale stuurgroep en projectteam

Om de collectieve financiering van Zorg in Onderwijstijd (ZiO) regionaal vorm te geven, wordt er een regionale stuurgroep en een regionaal projectteam opgericht én een regionale projectleider aangesteld (mogelijk jij?). 

Verwachte opbrengsten
1. Efficiëntere en effectievere inzet van jeugdhulp op scholen door collectieve financiering van zorg in onderwijs tijd.
2. Ontzorgen van ouders, school en toegangsteams.
3. Meer efficiency en integraliteit door het gezamenlijk kanaliseren van nieuwe initiatieven.
4. Meer eenduidigheid in de regio op de ontwikkelingen onderwijs/jeugdhulp en daardoor meer samenhang, sturing en duidelijkheid.

Over de functie

De regionale projectleider:

 • Is verantwoordelijk voor het behalen van de binnen het kader van de opdracht kader afgesproken resultaten. Waaronder:
  - Het in samenspraak met scholen en gemeenten opstellen van een uniform kader voor collectieve financiering van specialistische jeugdhulp in onderwijstijd en dit te vertalen naar een plan van aanpak voor uitvoering dat is voorzien van adviezen voor structurele borging.
  - Begeleiden van de uitvoering van het plan van aanpak.
  - Afstemming met de betrokken partners en het inzichtelijk maken van effecten van de samenwerking.
 • Is in dienst bij gemeente Helmond en valt onder aansturing van de Programmamanager 10vdJ en de stuurgroep.
 • Werkt in opdracht van de 21 gemeenten en de 4 (of 5) betrokken samenwerkingsverbanden.
   

Taken van de projectleider:

 • Legt een plan van aanpak voor aan de opdrachtgever over de invulling van de opdracht. Informeert de opdrachtgevers per kwartaal over de voortgang van de opdracht.
 • Stelt een gezamenlijk regionaal kader met visie en uitgangspunten op dat door alle partners bestuurlijk wordt vastgesteld.
 • Brengt door middel van een data-analyse in beeld op welke scholen de meeste jeugdhulp tijdens onderwijstijd wordt ingezet en toetst bestaande en nieuwe initiatieven aan het regionale kader. Adviseert welke keuzes de partners op basis daarvan gezamenlijk kunnen maken m.b.t. collectieve financiering.
 • Stelt samen met de partners een regionale uitvoeringsplan op en zorgt voor implementatie daarvan – samen met de partners en ondersteunt de pilots in de uitvoering.
 • Lost knelpunten op in de uitvoering en komt met verbetervoorstellen.
 • Verzorgt alle communicatie over dit project en is aanspreekpunt voor de regio.
 • Evalueert 1 x per half jaar de voortgang van het uitvoeringsplan en brengt hiervan schriftelijk verslag uit aan de stuurgroep.
 • Adviseert de stuurgroep gevraagd en ongevraagd.
 • Stuurt het projectteam aan.
 • Stelt een eindadvies op voor de stuurgroep met betrekking tot het borgen van de continuïteit van het uitvoeringsplan.

Wat voor iemand zoeken we?

 • Je beschikt over een aantoonbaar HBO/WO-niveau en hebt aantoonbaar ervaring met projecten op het gebied van de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp.
 • Minimaal 2- 5 jaar ervaring met projectmatig werken is een must.
 • Je kent de belangen van gemeenten, samenwerkingsverbanden, scholen, jeugdhulpaanbieders en andere stakeholders en weet deze aan elkaar te verbinden zonder het regionaal belang uit het oog te verliezen.
 • Je staat stevig in je schoenen, houdt ervan om anders te kijken naar vraagstukken en toont lef om nieuwe bewegingen aan te moedigen en stakeholders op dezelfde lijn te krijgen.
 • Een veranderkundige context vind je leuk en je hebt oog voor de onderlinge samenhang met andere projecten die raakvlakken hebben met de opdracht.
 • Je kunt makkelijk schakelen tussen het niveau van visie en uitvoering en daarnaast ben je zeer pragmatisch in het klein maken van de juiste tussenstappen om zodoende voortgang te boeken in het project.

Wat moet je nog meer weten?

 • Het onderwerp aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp is breder dan alleen collectieve financiering van specialistische jeugdhulp. Onderwijszorgarrangementen op individueel niveau behoren niet tot deze opdracht. Preventie hoort ook niet tot de opdracht, dus ook niet mogelijke lokale subsidieafspraken tussen gemeenten en jeugdhulpaanbieders in het kader van preventie.
 • Het salaris bedraagt schaal 11 (cao gemeenten). Een detachering of tijdelijke indiensttreding bij de gemeente Helmond behoort tot de mogelijkheden.
 • Het betreft een opdracht van 15-10-2023 tot 1-04-2025 voor gemiddeld 36 uur per week. Een verlenging behoort eventueel tot de mogelijkheden.
 • Je kunt werken bij gemeente Helmond. Verder kun je ook thuiswerken.

Meer weten en reageren

Voor aanvullende vragen over deze functie of procedure kun je contact opnemen met Merel Guijt (programmamanager 10vdJ). Ze is mobiel bereikbaar op 0646125485 of via merel.guijt@helmond.nl.

Om te solliciteren mail je je cv, brief en/of offerte naar info@een10voordejeugd.nl. Doe dit uiterlijk 27 september. Als we voldoende aanknopingspunten zien, zullen we je uitnodigen voor een gesprek. De gesprekken vinden online plaats op 2 of 5 oktober.