Twee Multi-jeugdhulpaanbieders gecontracteerd

Flexibiliteit en maatwerk voor gezinnen met complexe, meervoudige problematiek, dat is de gedachte achter de Multi-aanpak. Twee samenwerkingsverbanden van jeugdhulpaanbieders zijn gecontracteerd om deze aanpak uit te voeren. Beide combinaties hebben hiervoor een volledig  jeugdhulpaanbod in huis. Met Multi bieden we gezinnen die dat nodig hebben gecoördineerde en specialistische jeugdhulp vanuit één aanbieder. De Multi-aanbieders gaan vanaf 1 juli 2022 aan de slag voor gezinnen in de gemeenten Best, Cranendonck, Eindhoven, Heeze-Leende, Oirschot en Valkenswaard.

Wat is Multi?

Met het product Multi kunnen we gezinnen ondersteunen waar sprake is van complexe, meervoudige problematiek. In deze gezinnen zijn vaak meerdere hulpverleners actief. Met de Multi-aanpak zorgen we ervoor dat alle hulp in het gezin goed op elkaar wordt afgestemd, dat er een vast aanspreekpunt is voor het gezin en helder is wie, samen met het gezin, de regie heeft. We betrekken de Multi-aanbieder in het begin van het traject, waardoor we de expertise van de aanbieders direct benutten en gezinnen sneller op de juiste plek terechtkomen. De Multi-aanbieders krijgen de ruimte om maatwerk te bieden en snel en flexibel zorg in te zetten.

Wie gaan Multi uitvoeren?

Vanaf 1 juli gaan twee combinaties aan de slag als Multi-aanbieder:

Connect
Deze combinatie bestaat uit:

 • De Viersprong
 • Apanta GGZ,
 • Carsa opvoeden&zo,
 • Omnia Jeugdzorg,
 • Psychologenpraktijk Oog,
 • Stichting ORO en
 • Zorgmed Thuiszorg

 

PACE, Samen voor Multi
Deze combinatie bestaat uit:

 • Pactum
 • Amarant
 • Combinatie Jeugdzorg en
 • GGzE

Wat betekent dit voor inwoners?

Voor de meeste gezinnen die hulp of ondersteuning nodig hebben (95%), is een Multi-aanpak niet nodig.  Voor hen verandert er dus niets. Gezinnen die wel te maken hebben met complexe en meervoudige problematiek kunnen net als voorheen terecht bij hun gemeente. Gezamenlijk bekijken we of een Multi-aanpak voor een gezin nodig en zinvol is. Als een Multi-aanpak zinvol lijkt, sluit een Multi-aanbieder aan, zodat direct gebruik gemaakt kan worden van de expertise van deze aanbieder. Gezamenlijk maken de betrokken gemeente, Multi-aanbieder en gezin een plan om het gezin te helpen.

Een Multi-traject duurt gemiddeld een jaar. In die periode werken gezin, Multi-aanbieder en gemeente samen aan de doelen die in het plan staan. De Multi-aanbieder coördineert alle specialistische zorg;  de gemeente coördineert alle inzet die nodig is vanuit het netwerk, de voorliggende voorzieningen en andere ondersteuningsvormen.