Openstelling Open House Mono

De Procedure Open House Jeugdhulp Mono voor de regio Samen voor Jeugd is nu opengesteld voor inschrijvingen. Wij nodigen geïnteresseerde aanbieders op het gebied van Jeugdhulp Specialistisch, Hoog Specialistisch en Verblijf uit om zich in te schrijven via het Tendersysteem Mercell. Let op: de inschrijftermijn heeft een deadline. Alle communicatie en informatie tijdens en over de procedure verloopt via Mercell. Ben je nog niet bekend met Mercell? Kijk dan voor meer informatie op de website van de gemeente Eindhoven.

Mogelijkheden openstelling

De regio Samen voor Jeugd heeft de openstelling van de Open House procedure Mono geïnitieerd. De voorgenomen openstelling betreft alle huidige producten binnen de contracten Specialistisch, Hoog-specialistisch en Verblijf. Dit biedt aanbieders met een overeenkomst de mogelijkheid om producten aan de overeenkomst toe te voegen en aanbieders zonder overeenkomst de mogelijkheid om een overeenkomst te krijgen. Ook heeft Samen voor Jeugd het besluit genomen om bij de openstelling nieuwe producten aan de PDC toe te voegen, vanwege gebleken urgentie aan de LOT Mono.

Achtergrond openstelling

Binnen de regio Samen voor Jeugd zijn een groot aantal aanbieders gecontracteerd voor het bieden van Jeugdhulp. De gecontracteerde aanbieders hebben tenminste één van de volgende overeenkomsten: Jeugdhulp Specialistisch, Jeugdhulp Hoog Specialistisch of Jeugdhulp Verblijf. Deze overeenkomsten zijn sinds 1 januari 2022 van kracht en tot stand gekomen door middel van de Open House procedure Mono Jeugdhulp. Zoals contractueel vastgelegd, is een openstelling van de Open House procedure Mono Jeugdhulp éénmalig op jaarbasis toegestaan. 

Voor meer informatie over de openstelling verwijzen wij u naar de aanbestedingskalender via Inkoop en aanbesteding.