Start nieuwe samenwerking Samen voor Jeugd en nieuwe programmamanager

Per 1 juni 2022 starten de tien gemeenten van de regio Samen voor Jeugd een nieuwe manier van samenwerking. In een samenwerkingsovereenkomst hebben de gemeenten vastgelegd dat zij:

  • gezamenlijk werken aan transformatie van (hoog)specialistische jeugdhulp
  • gezamenlijk tweedelijns jeugdhulp inkopen via de inkooporganisatie van de gemeente Eindhoven
  • de aansturing van de regionale samenwerking beleggen bij het programmateam Samen voor Jeugd

De programmateams wordt per 1 juni aangestuurd door programmamanager Sylvia Sanders.