Samen voor Jeugd organiseert de eerste leer- en ontwikkeltafels op 26 september '22

Op 26 september 2022 organiseert de regio Samen voor Jeugd de eerste leer- en ontwikkeltafel die hoort bij de nieuwe overeenkomsten:
 

  • Specialistische Jeugdhulp
  • Hoogspecialistische Jeugdhulp
  • Verblijf

De leer- en ontwikkeltafels zijn bedoeld om aspecten van de overeenkomst te bespreken en eventueel aan te scherpen, maar ook om inhoudelijke onderwerpen die van belang zijn voor de succesvolle uitvoering van de opdracht te agenderen en te bespreken. Het aanmeldproces voor zorgaanbieders die willen deelnemen aan de leer- en ontwikkeltafels is opgestart. Elke gecontracteerde partij heeft hierover informatie ontvangen.