Continuïteit van jeugdhulp na faillissement Jeugdhulp Xtra

Op 8 juli heeft  Jeugdhulp Xtra faillissement aangevraagd. Voor de betrokken gemeenten is de continuïteit van de jeugdhulp aan de inwoners van groot belang. De curator heeft hiervoor in overleg met de regio’s Samen voor Jeugd en Een 10 voor de jeugd afspraken gemaakt met de Combinatie Jeugdzorg en Apanta GGZ. Zodra de Nederlandse Zorg Autoriteit hiervoor toestemming heeft verleend gaan deze partijen zorgvuldig kijken naar de overdracht van de cliënten in onze regio en mogelijk ook van personeel.